Θέσεις εργασίας

Υπηρεσίες στελέχωσης μόνιμης και προσωρινής εργασίας.

Η διασφάλιση για την κάλυψη της κάθε θέσης εργασίας από τον υποψήφιο, που δεν καλύπτει μόνο τα τυπικά προσόντα αλλά μπορεί να ενστερνιστεί την εκάστοτε εταιρική φιλοσοφία.

Εύρεση εργασίας ως οδηγός και μηχανικός στις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες καθώς και στον κλάδο μεταφορών σε όλη τη Γερμανία.

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες παροχής προσωπικού και εύρεσης Babysitter, φροντίδα ηλικιωμένων και εστίασης.

 

 

Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται η εύρεση και η αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για προσωρινές ή μόνιμες θέσεις εργασίας. έχουμε αποκτήσει υψηλή εξειδίκευση αφενός στην αναγνώριση και απελευθέρωση των ανθρώπινων δυνατοτήτων και αφετέρου στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους εξελίσσονται οι επιχειρήσεις. γνωρίζουμε πώς να ανταποκριθούμε σε κάθε επιχειρηματική πρόκληση που αντιμετωπίζετε εσείς και η επιχείρησή σας. Εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτό που χρειάζεστε, για τη δική σας επιχειρηματική επιτυχία: Από την άμεση κάλυψη έκτακτων θέσεων εργασίας, μέχρι και ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Αποστολή βιογραφικών εδώ